CÍL ZMĚNY

Koordinovat změnu na funkci bydlení a stanovit podrobnější podmínky pro umisťování a prostorové uspořádání staveb v rámci prověřované změny.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem změny Regulačního plánu MČ Medlánky, včetně jejího Obsahu.

Souběžně pořizovaná změna ÚPmB

DOKUMENTACE