CÍL

Zpracovat změny ÚPmB vyplývající z ÚS „Rekreační oblast Brněnská přehrada – výsledný návrh“ nad aktuálním právním stavem ÚPmB .

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna; v části řešeného území je nově ÚS nahrazena Územní studií „ Přístavní “.

DOKUMENTACE