Co je NÁVRH?

Návrh územního plánu je výsledným řešením rozvoje města.

Návrh je zpracováván na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018.

Návrh bude po jeho zveřejnění a oznámení termínu a místa konání veřejného projednání projednán s dotčenými orgány, okolními obcemi a s veřejností.

ZPRACOVATEL

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

DOKUMENTACE


POKYNY pro zpracování NÁVRHU připravovaného ÚPmB

PŘÍLOHA A  Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu

PŘÍLOHA B  Vyhodnocení jak byly zohledněny námitky a připomínky orgánů a organizací chránících veřejné
                      zájmy

PŘÍLOHA C  Vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky (občanů, zástupců veřejnosti, občanských sdružení
                      a ostatních) a připomínky (okolních obcí, městských částí, občanů, zástupců veřejnosti,
                      občanských sdružení a ostatních)                     

(z důvodu velkého počtu stránek je příloha C členěna do 8 svazků)

svazek č. 1  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Bystrc, Brno-Černovice, 
                    Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice)

svazek č. 2  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-jih, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, 
                    Brno-Komín)

svazek č. 3  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice a Obřany,
                    Brno-Medlánky)

svazek č. 4  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Nový Lískovec, Brno-Ořešín, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
                    Brno-sever, Brno-Slatina, Brno-Starý Lískovec, Brno-střed)

svazek č. 5  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Tuřany, Brno-Útěchov, Brno-Vinohrady, Brno-Žabovřesky,
                    Brno-Žebětín, Brno-Židenice)

svazek č. 6  Vyhodnocení námitek zástupců veřejnosti, občanských sdružení a ostatních

svazek č. 7  Vyhodnocení připomínek občanů (Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Bystrc,
                    Brno-Černovice, Brno-Chrlice (žádné připomínky), Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice (žádné
                    připomínky), Brno-jih, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komín,
                    Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Medlánky, Brno-Nový
                    Lískovec, Brno-Ořešín, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Brno-Slatina, Brno-Starý
                    Lískovec (žádné připomínky), Brno-střed, Brno-Tuřany, Brno-Útěchov (žádné připomínky),
                    Brno-Vinohrady (žádné připomínky), Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín, Brno-Židenice

svazek č. 8  Vyhodnocení připomínek okolních obcí, městských částí, zástupců veřejnosti (žádné
                    připomínky), občanských sdružení a ostatních