CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Vyhodnotit skutečný stav zahrádkářských lokalit z různých hledisek a na základě výsledků a závěrů rozboru rozčlenit zahrádkářské lokality na lokality pro ponechání funkce ploch s objekty pro individuální rekreaci a na lokality k jinému využití.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna a pro nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE

Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna – analýza:

Textová část
Grafická část

Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna – návrh:

Textová část
Grafická část