CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Cílem je prověření smíšeného využití území a zajištění připravenosti území pro realizaci komplexní infrastruktury v oblasti vědy, výzkumu a inovací v kombinaci s bytovou (včetně vysokoškolských kolejí) a další obslužnou smíšenou zástavbou, a to včetně návrhu zajištění ploch veřejného prostranství.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu platného a nového ÚPmB.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část