CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit podmínky pro umísťování maloobchodních provozoven o velikosti větší než 1500 m2 prodejní plochy.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro potvrzení možnosti navýšení prodejních ploch maloobchodních provozoven v plochách SJ v dané lokalitě.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
  • Textová část                                                  
Grafická část