CÍL

Navrhnout umístění a uspořádání ploch občanské vybavenosti tak, aby odpovídalo současným trendům a potřebám vývoje této části města.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro připravovaný nový Územní plán města Brna.

DOKUMENTACE