CÍL

Vytvořit územně plánovací podmínky pro nové řešení lokality na základě požadavků MČ Brno-Kohoutovice, vlastníků pozemků a současných společenských potřeb obyvatel sídliště Kohoutovice.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.

DOKUMENTACE