CÍL

Zpracovat dokumentaci, která prověří možnosti rozvoje města Brna jižním směrem.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.

DOKUMENTACE