CÍL

Zpracovat dokumentaci, která prověří možnosti rozvoje města Brna jižním směrem.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna.

DOKUMENTACE