CÍL

Zpracovat aktualizované dopravní řešení vymezené ulicemi Holzova, Letecká, křižovatka Holzovy se silnicí III/37372.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území a změnu Územního plánu města Brna.

DOKUMENTACE