CÍL

Zpracovat aktualizované dopravní řešení vymezené ulicemi Holzova, Letecká, křižovatka Holzovy se silnicí III/37372.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území, pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.

DOKUMENTACE