Projekt Územní studie na veřejná prostranství je spolufinancován Evropskou unií

CÍL

Řešit prostor náměstí, které má potenciál být nejvýznamnějším prostranstvím MČ Brno-Bosonohy.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území a podklad pro možné zpracování investičního záměru.

DOKUMENTACE