CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Vytvořit centrální prostor s parkově upraveným náměstím, definovat rozsah ploch pro umístění nové radnice ve vazbě na stávající strukturu zástavby, vyřešit dopravní obsluhu území, napojení na technickou infrastrukturu a navrhnout základní objemové řešení objektu radnice.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část
  • 07 Návrh objemového řešení radnice: