CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit, zda je možné a za jakých podmínek umožnit zástavbu v řešeném území a zejména podél stávající komunikace Průmyslová.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová, tabulková, grafická část a přílohy