CÍL

Upravit a interpretovat zpracovanou Územní prověřovací studii Písečník.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území ve vymezeném rozsahu a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.

DOKUMENTACE