CÍL

Navrhnout napojení na dopravu a inženýrské sítě pro návrhovou plochu pro bydlení, stanovit zásady urbanistického řešení plochy.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna, pro rozhodování v území a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.

DOKUMENTACE