CÍL

Navrhnout napojení na dopravu a inženýrské sítě pro návrhovou plochu pro bydlení, stanovit zásady urbanistického řešení plochy.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro rozhodování v území.

DOKUMENTACE