CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Ověřit reálnost dalšího navyšování intenzity využití tohoto území, hledat přiměřené možnosti pro částečné zastoupení funkce bydlení včetně dalších doprovodných funkcí.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část
4 Dopravní schémata (součástí výkresu č. 3A a textové části)
  • Varianty dopravního napojení na IAD a kolejové systémy VHD
  • Předpoklady pro zřízení železniční zastávky Heršpická