CÍL

Ověřit reálnost dalšího navyšování intenzity využití tohoto území, hledat přiměřené možnosti pro částečné zastoupení funkce bydlení včetně dalších doprovodných funkcí.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna.

DOKUMENTACE