CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit jednotlivé záměry v řešeném území a to ve vzájemných urbanistických a technických souvislostech včetně analýzy současného funkčního a provozně prostorového uspořádání. Dále upřesnit návrh zástavby podél ulice Kamechy dle aktuálních požadavků MČ Brno-Bystrc.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část