CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit možnosti dopravní obsluhy a odkanalizování území v dané lokalitě.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část