Projednávané dokumentace

Návrh zrušení Územního plánu zóny Kamenný vrch II – Nový Lískovec
Od 03.09. 2020 je zahájeno připomínkování Návrhu zrušení Územního plánu zóny Kamenný vrch II – Nový Lískovec (dále jen „ÚPZ“). Kompletní dokumentace je dostupná na tomto portálu.
Veřejné projednání_Změna ÚPmB B3/19-CM
Probíhá připomínkování Změny ÚPmB B3/19-CM MČ Brno-Kníničky, k.ú. Kníničky – lokalita Ondrova – Rekreační. Kompletní dokumentace je dostupná na tomto portálu.
Změna ÚPmB B4/19-CM MČ Brno-sever, k.ú. Soběšice – rozšíření lesního hřbitova
Probíhá připomínkování Změny ÚPmB B4/19-CM MČ Brno-sever, k.ú. Soběšice – rozšíření lesního hřbitova. Kompletní dokumentace je dostupná na tomto portálu.
Navštivte nás
Kounicova 67, 601 67 Brno
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)
Úřední hodiny
pondělí 7:30 – 17:00
středa 7:30 – 17:00 – ÚŘEDNÍ DEN
Podatelna je otevřena i v neúřední dny:
úterý 7:00 – 15:30
čtvrtek 7:00 – 15:00
pátek 7:00 – 14:00