Projednávané dokumentace

Změny ÚPmB vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
Bližší informace o termínu a místu konání veřejného projednání a lhůtě pro připomínkování naleznete v příslušné sekci, ve které se můžete seznámit s projednávanou dokumentací.
Změna ÚPmB B2/19-CM MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky – multifunkční hala v areálu BVV
Bližší informace o termínu a místu konání veřejného projednání a lhůtě pro připomínkování naleznete v příslušné sekci, ve které se můžete seznámit s projednávanou dokumentací.
Navštivte nás
Kounicova 67, 601 67 Brno
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)
Úřední hodiny
pondělí 7:30 – 17:00
středa 7:30 – 17:00 – ÚŘEDNÍ DEN
Podatelna je otevřena i v neúřední dny:
úterý 7:00 – 15:30
čtvrtek 7:00 – 15:00
pátek 7:00 – 14:00