Projednávané dokumentace

Územní studie Západní brána – západní část
Proces projednání zahájen. Kompletní dokumentace zveřejněna.
Změna ÚPmB B5/19/2021-CM
Proces projednání zahájen. Kompletní dokumentace zveřejněna.
Změny ÚPmB související s řešením změn RP MPR vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
Proces projednání zahájen. Kompletní dokumentace zveřejněna.
Změny RP MPR Brno vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
Proces projednání zahájen. Kompletní dokumentace zveřejněna.
Navštivte nás
Kounicova 67, 601 67 Brno
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)
Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 12:00