Projednávané dokumentace

II. Upravený Návrh (2021) nového ÚPmB
Proces projednání zahájen. Kompletní dokumentace zveřejněna.
Navštivte nás
Kounicova 67, 601 67 Brno
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)
Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 12:00