Projednávané dokumentace

Změna ÚPmB B2/2020-CM
Probíhá připomínkování Změny ÚPmB B2/2020-CM lokalita Kyjevská, Labská, MČ Brno–Starý Lískovec, k.ú. Starý Lískovec. Kompletní dokumentace je dostupná na tomto portálu.
Navštivte nás
Kounicova 67, 601 67 Brno
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)
Úřední hodiny
pondělí 7:30 – 17:00
středa 7:30 – 17:00 – ÚŘEDNÍ DEN
Podatelna je otevřena i v neúřední dny:
úterý 7:00 – 15:30
čtvrtek 7:00 – 15:00
pátek 7:00 – 14:00