Projednávané dokumentace

Upravený Návrh připravovaného ÚPmB
Kompletní dokumentace upraveného Návrhu připravovaného ÚPmB je zveřejněna a připomínkování zahájeno od 14.5 do 29. 6. 2021 (včetně).
Navštivte nás
Kounicova 67, 601 67 Brno
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)
Úřední hodiny
pondělí 7:30 – 17:00
středa 7:30 – 17:00 – ÚŘEDNÍ DEN
Podatelna je otevřena i v neúřední dny:
úterý 7:00 – 15:30
čtvrtek 7:00 – 15:00
pátek 7:00 – 14:00