Projekt Územní studie na veřejná prostranství je spolufinancován Evropskou unií

CÍL ÚZEMNÍCH STUDIÍ

Prověřit podrobněji veřejná prostranství na území MČ Brno-jih a navrhnout možnosti jejich úpravy.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklady pro rozhodování v území a podklady pro možné zpracování investičního záměru.

Územní studie veřejného prostranství MČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Územní studie veřejného prostranství MČ Brno-jih, prostor mezi ulicemi K terminálu a ZŠ Bednářova