CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Zpracovat a posoudit varianty úpravy protipovodňové ochrany navržené GOmB na Svitavě v oblasti ul. Kaštanové a Černovického hájku související s návrhem změny trasy silnice I/41.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně dopravního řešení vedení trasy VMO v jihovýchodní části města Brna a pro připravovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část