VÝROK 

Výkres   Měřítko  Označení mapového listu
1.   Základní členění území1:10000 A (6.5 MB, Adobe Acrobat dokument) 
 (7.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
 (3.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
 (7.6 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Legenda (2.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.1. Hlavní výkres1:10000 (14 MB, Adobe Acrobat dokument)
 (14.5 MB, Adobe Acrobat dokument) (8.2 MB, Adobe Acrobat dokument) (15.1 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.2. Souhrnný výkres dopravy1:10000 (8 MB, Adobe Acrobat dokument)
 (10.1 MB, Adobe Acrobat dokument) (4.8 MB, Adobe Acrobat dokument) (35.9 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.3. Zásobování vodou1:10000 A (7.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (9.1 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.7 MB, Adobe Acrobat dokument) D (8.4 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.4. Odkanalizování 1:10000 A (7.6 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.9 MB, Adobe Acrobat dokument) (4.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 D (8.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Legenda (3.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.5. Zásobování plynem1:10000 A (8.5 MB, Adobe Acrobat dokument) B (9.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.5 MB, Adobe Acrobat dokument) D (8.2 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.6. Zásobování teplem1:10000 A (7.4 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.2 MB, Adobe Acrobat dokument) D (7.8 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.7. Zásobování elektrickou energií1:10000 A (7.6 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.7 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.3 MB, Adobe Acrobat dokument) D (8.1 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.8. Sítě elektronických komunikací1:10000 A (7.5 MB, Adobe Acrobat dokument) (8.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.2 MB, Adobe Acrobat dokument) D (7.8 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.9. Kolektory 1:10000 Jeden mapový list (11.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
3.    Veřejně prospěšné stavby,opatření a asanace1:5000 A (255.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
 B (968.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 C (1 MB, Adobe Acrobat dokument)
 D (879 kB, Adobe Acrobat dokument)
 E (4.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
 F (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument) G (985.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
 H (2.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
 J (5.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
 K (2.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
 L (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
 M (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Legenda (3.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.1.     Krajinná a urbánní osnova – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.2 MB, Adobe Acrobat dokument)                  
S.2.1a. ÚSES – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.1b. Koncepce protipovodňové ochrany – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2a. Automobilová doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2b. Veřejná hromadná doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2c. Cyklistická doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (36.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2d. Pěší doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (36.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.3.   Zásobování vodou – schéma1:25000 Jeden mapový list (12 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.4.   Odkanalizování – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.5.   Zásobování plynem – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.6 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.6.   Zásobování teplem – schéma 1:25000 Jeden mapový list (11.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.7.   Zásobování elektrickou energií – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.8.   Sítě elektronických komunikací – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.9.   Kolektory – schéma1:25000 Jeden mapový list (10.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

ODŮVODNĚNÍ

Výkres                                          MěřítkoOznačení mapového listu
O.1.     Koordinační výkres1:10000 A (14.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (15 MB, Adobe Acrobat dokument) C (8.6 MB, Adobe Acrobat dokument) D (15.9 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.2.     Zábor zemědělského půdního fondu1:10000 A (8 MB, Adobe Acrobat dokument) B (9.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (5.1 MB, Adobe Acrobat dokument) D (11.7 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.3.     Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa1:10000 A (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument) B (5.4 MB, Adobe Acrobat dokument) C (3 MB, Adobe Acrobat dokument) D (6.4 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.4.     Širší vztahy1:100000 Jeden mapový list (7.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.5.     Širší vztahy – vazby na okolní obce1:35000 Jeden mapový list (14.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.6.     Funkční využití území 1:25000 Jeden mapový list (9.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.7.     Prostorové uspořádání území1:25000 Jeden mapový list (10.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.8.     Veřejná prostranství1:25000 Jeden mapový list (9.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.9.     Kategorizace silnic1:25000 Jeden mapový list (11.6 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.10.   Ochrana přírody, ÚSES1:25000 Jeden mapový list (12.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.11.   Protipovodňová ochrana 1:25000 Jeden mapový list (11.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.12.   Ochrana obyvatelstva1:25000 Jeden mapový list (11.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.13.   Ekonomicky hodnocené lokality1:25000 Jeden mapový list (11.3 MB, Adobe Acrobat dokument)