VÝROK 

Výkres   Měřítko  Označení mapového listu
1.   Základní členění území1:10000 A (6.5 MB, Adobe Acrobat dokument) 
 B (7.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
 C (3.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
 D (7.6 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Legenda (2.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.1. Hlavní výkres1:10000 A (14 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (14.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (8.2 MB, Adobe Acrobat dokument) D (15.1 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.2. Souhrnný výkres dopravy1:10000 A (8 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (10.1 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.8 MB, Adobe Acrobat dokument) D (35.9 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.3. Zásobování vodou1:10000 A (7.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (9.1 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.7 MB, Adobe Acrobat dokument) D (8.4 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.4. Odkanalizování 1:10000 A (7.6 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.9 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 D (8.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Legenda (3.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.5. Zásobování plynem1:10000 A (8.5 MB, Adobe Acrobat dokument) B (9.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.5 MB, Adobe Acrobat dokument) D (8.2 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.6. Zásobování teplem1:10000 A (7.4 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.2 MB, Adobe Acrobat dokument) D (7.8 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.7. Zásobování elektrickou energií1:10000 A (7.6 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.7 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.3 MB, Adobe Acrobat dokument) D (8.1 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.8. Sítě elektronických komunikací1:10000 A (7.5 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.2 MB, Adobe Acrobat dokument) D (7.8 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.9. Kolektory 1:10000 Jeden mapový list (11.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
3.    Veřejně prospěšné stavby,opatření a asanace1:5000 A (255.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
 B (968.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 C (1 MB, Adobe Acrobat dokument)
 D (879 kB, Adobe Acrobat dokument)
 E (4.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
 F (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument) G (985.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
 H (2.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
 J (5.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
 K (2.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
 L (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
 M (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Legenda (3.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.1.     Krajinná a urbánní osnova – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.2 MB, Adobe Acrobat dokument)                  
S.2.1a. ÚSES – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.1b. Koncepce protipovodňové ochrany – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2a. Automobilová doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2b. Veřejná hromadná doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2c. Cyklistická doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (36.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2d. Pěší doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (36.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.3.   Zásobování vodou – schéma1:25000 Jeden mapový list (12 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.4.   Odkanalizování – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.5.   Zásobování plynem – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.6 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.6.   Zásobování teplem – schéma 1:25000 Jeden mapový list (11.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.7.   Zásobování elektrickou energií – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.8.   Sítě elektronických komunikací – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.9.   Kolektory – schéma1:25000 Jeden mapový list (10.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

ODŮVODNĚNÍ

Výkres                                          MěřítkoOznačení mapového listu
O.1.     Koordinační výkres1:10000 A (14.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (15 MB, Adobe Acrobat dokument) C (8.6 MB, Adobe Acrobat dokument) D (15.9 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.2.     Zábor zemědělského půdního fondu1:10000 A (8 MB, Adobe Acrobat dokument) B (9.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (5.1 MB, Adobe Acrobat dokument) D (11.7 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.3.     Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa1:10000 A (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument) B (5.4 MB, Adobe Acrobat dokument) C (3 MB, Adobe Acrobat dokument) D (6.4 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.4.     Širší vztahy1:100000 Jeden mapový list (7.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.5.     Širší vztahy – vazby na okolní obce1:35000 Jeden mapový list (14.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.6.     Funkční využití území 1:25000 Jeden mapový list (9.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.7.     Prostorové uspořádání území1:25000 Jeden mapový list (10.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.8.     Veřejná prostranství1:25000 Jeden mapový list (9.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.9.     Kategorizace silnic1:25000 Jeden mapový list (11.6 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.10.   Ochrana přírody, ÚSES1:25000 Jeden mapový list (12.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.11.   Protipovodňová ochrana 1:25000 Jeden mapový list (11.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.12.   Ochrana obyvatelstva1:25000 Jeden mapový list (11.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.13.   Ekonomicky hodnocené lokality1:25000 Jeden mapový list (11.3 MB, Adobe Acrobat dokument)