textová část (celek) (50.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

textová část (po svazcích)

 Svazek 1 (2.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
( 1. Širší vztahy  2. Údaje o splnění zadání  3. Pojmy a zkratky  4. Město Brno, jeho hodnoty a rozvoj )

 Svazek 2 (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
( 5. Základní členění území  6. Podmínky využití území  7. Uspořádání území určeného k zástavbě  8. Uspořádání volného území )

 Svazek 3 (12.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
( 9. Dopravní infrastruktura )

 Svazek 4 (2.6 MB, Adobe Acrobat dokument)
( 10. Technická infrastruktura )

 Svazek 5 (952.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
( 11. Rozvojové lokality I )

 Svazek 6 (944.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
( 12. Rozvojové lokality II )

 Svazek 7 (948.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
( 13. Rozvojové lokality II )

 Svazek 8 (1.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
( 14. Územní studie a regulační plány )

 Svazek 9 (1 MB, Adobe Acrobat dokument)
( 15. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace )

 Svazek 10 (28.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
( 16. Ekonomická část, postup změn v území  17. Ochrana obyvatel  18. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území  )

 Svazek 11 (2 MB, Adobe Acrobat dokument)
( 19. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond  20. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa    Zábor ZPF a PUPFL – tabulková část )