CÍL ZMĚNY

Cílem změny je uvedení platného ÚPmB do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Schváleno usnesením č. ZM7/1840  Zastupitelstva města Brna na Z7/23. zasedání dne 15. 11. 2016

Dne 11. 04. 2017 bylo  usnesením č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání  rozhodnuto o společném zpracování a projednání NÁVRHU změn ÚPmB vyplývajících ze Zásad územního rozvoje JmK, NÁVRHU změn ÚPmB celoměstského významu – 41. a 42. soubor a NÁVRHU změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012.

Dne 9. 4. 2019 bylo usnesením č. ZM8/0464 Zastupitelstva města Brna na Z8/05. zasedání schváleno vyčlenění a ukončení vybraných Změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, změn Územního plánu města Brna celoměstského významu – 41. a 42. soubor a změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012.

Dne 9. 4. 2019 bylo usnesením č. ZM8/0465 Zastupitelstva města Brna na Z8/05. zasedání rozhodnuto o zahájení procesu pořízení vybraných změn ÚPmB zkráceným postupem.