Projekt Územní studie na veřejná prostranství je spolufinancován Evropskou unií

CÍL ÚZEMNÍCH STUDIÍ

Prověřit možnosti úprav veřejných prostranství na území MČ Brno-sever včetně prostupnosti území.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklady pro rozhodování v území a podklady pro možné zpracování investičního záměru.

Územní studie veřejného prostranství MČ Brno-sever, lokalita za Halasovým náměstím

Územní studie veřejného prostranství MČ Brno-sever, Svitavské nábřeží