CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Komplexní příprava revitalizace Staré Ponávky a navazujícího okolního území, na jejímž základě bude tento vodní tok a jeho okolí plnohodnotně začleněn do života města vytvořením kvalitního veřejného prostoru s přítomností vody.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně platného Územního plánu města Brna a pro rozhodování v území v těch částech, které nevyžadují změnu, a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE