Mezi lety 2018-2022 zajistil Odbor územního plánování a rozvoje MMB, jako pořizovatel, u Kanceláře architekta města Brna, jako zpracovatele, vyhotovení, a následně na základě vyhodnocení výsledků projednání také úpravy Návrhu připravovaného ÚPmB.

Výsledná podoba Návrhu připravovaného ÚPmB byla předložena samosprávným orgánům města Brna k projednání a rozhodnutí o dalším postupu.