CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit městotvornější smíšené využití území, navrhnout využití bývalého zemědělského areálu ve vazbě na navržení optimálního zohlednění navazujícího území a sledovaných záměrů v dané lokalitě a to včetně návrhu zajištění ploch veřejného prostranství, základní občanské vybavenosti a stanovení podrobnějšího uspořádání lokality, dále navrhnout dopravní řešení území.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část