CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Rozpracovat řešení vítězného soutěžního návrhu vzešlého z urbanisticko-architektonické jednofázové soutěže „Budoucí zástavba Žlutého kopce na Starém Brně “, navrhnout odpovídající funkční a prostorové využití území s ohledem na podmiňující investice.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část
Analytická část:
Návrhová část: