CÍL

Navrhnout změny funkčního a prostorového uspořádání v řešeném území, především v lokalitách brownfieldů, prověřit případnou možnost úpravy charakteru sběrné komunikace na komunikaci obslužnou a navrhnout odpovídající dopravní řešení pro všechny druhy dopravy.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro pořizovaný nový ÚPmB.

DOKUMENTACE