CÍL

Zpracovat územně plánovací podklad, který by měl prověřit možnosti rozvoje města Brna strategickým urbanizačním severním směrem.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.

DOKUMENTACE