Regulační plány, případně územní plány zóny (termín používaný starým stavebním zákon; ekvivalentní dokumentace k RP), jsou územně plánovací dokumentace zpodrobňující územní plán.

Regulační plány slouží pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Všechny platné RP, včetně všech jejich vydaných změn a dokladů o jejich pořizování, jsou v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uloženy a do dokumentací je možné v úředních hodinách nahlížet na Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno.

Mapa podrobnější ÚPD


PŘEHLED PLATNÝCH RP:

schváleno: r. 1997, zpracovatel: Atelier DoS Dokoupil a společník, architektonická projekční kancelář, v.o.s.

Úplné znění k datu 11. 11. 2010.

Závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 7/1997, kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu zóny Kamenný vrch II – Nový Lískovec, ve znění pozdějších předpisů.

schváleno: r. 1998 , zpracovatel: Ing. arch. Balabánová

Úplné znění k datu 11. 11. 2010.

Závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 24/2006, o závazných částech Územního plánu zóny Kraví hora, ve znění pozdějších předpisů.

schváleno: r. 1999, zpracovatel: IN AD, spol. s r. o.

Úplné znění k datu 15. 4. 2020.

Závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno, ve znění pozdějších předpisů.
Úpravy směrné části

SRP 5/08, SRP 6/08, SRP 5/10, SRP 3/11, SRP 4/11, SRP 5/11, SRP 6/11, SRP 7/11, SRP 1/12, SRP 2/12, SRP 4/12, SRP 1/13, SRP 1/14, SRP 2/14, SRP 4/14, SRP 5/14, SRP 6/14, SRP 1/15, SRP 1/17, SRP 2/18, SRP 1/19, SRP 2/19, SRP 5/19, SRP 2/20, SRP 3/20, SRP 4/20

schváleno: r. 1997, zpracovatel: URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN, spol. s r. o.

Úplné znění k datu 11. 11. 2010.

Závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 1/1998, o závazných částech Územního plánu zóny Soběšice, ve znění pozdějších předpisů.

schváleno: r. 2000, zpracovatel: Kovoprojekta Brno a.s.

Úplné znění k datu 22. 12. 2006.

Závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 27/2006, o závazných částech Regulačního plánu Cejl – Křenová, ve znění pozdějších předpisů.

schváleno: r. 2001, zpracovatel: Atelier DoS Dokoupil a společník, architektonická projekční kancelář, v.o.s.

Úplné znění k datu 20. 12. 2019.

Závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 16/2001, o závazných částech Regulačního plánu Příkop-Bratislavská-Koliště-Milady Horákové, ve znění pozdějších předpisů.
Úpravy směrné části

SRP 9/19, SRP 10/19

schváleno: r. 2000, zpracovatel: URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN, spol. s r. o.

Úplné znění k datu 9. 5. 2001.

Závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 8/2001, o závazných částech Regulačního plánu Kaštanová ulice, Černovický hájek , ve znění pozdějších předpisů.