CÍL

Prověřit rozvoj území jako lokality pracovních příležitostí, navrhnout komunikační síť pro obsluhu území.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna.

DOKUMENTACE