CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit a stanovit podmínky pro intenzívnější využití ploch jako významného potenciálu v jižním segmentu města Brna pro rozvoj bydlení.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna, pro rozhodování v území v těch částech, které nevyžadují změnu ÚPmB, a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část
Průzkumy a rozbory:
Návrh: