CÍL

Prověřit a stanovit podmínky pro intenzívnější využití ploch jako významného potenciálu v jižním segmentu města Brna pro rozvoj bydlení.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro rozhodování v území v těch částech, které nevyžadují změnu ÚPmB.

DOKUMENTACE