Technická pomoc – bilance Územní studie Černovice Na Kaménkách (10/2019)

CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Promítnout řešení z oceněného návrhu vzešlého ze soutěže do územně plánovacího podkladu tak, aby mohl sloužit pro potřeby územního plánování v souladu s platnou legislativou.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně platného Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část