CÍL

Vyhodnotit stávající výškovou hladinu předmětného území; prověřit území, kde by bylo možné výškovou hladinu zvýšit včetně vyhodnocení možnosti umístění výškových budov a jiných dominant v území.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území.


DOKUMENTACE
Textová část
Grafická část
Průzkumy a rozbory:
Návrh: