CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Zpracovat I. etapu možného využití Žabovřeských luk.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně ÚPmB a pro rozhodování v území kromě vyznačené části řešeného území.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE

Urbanistická část:

Textová část
  • Textová část                                         
Grafická část

Krajinářská část:

Textová část
Grafická část