CÍL

Vytvořit komplexní urbanistický návrh řešeného území na základě konfrontace principů stávajícího ÚPmB a současných podmínek a předpokladů této části města.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.

DOKUMENTACE