CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit urbanistické souvislosti záměru na výstavbu Sportovního centra Soběšice – Přední Růženec, umístění sběrného střediska komunálního odpadu, možnost umístění hřbitova a možnost jiného využití nyní neobhospodařovaného ZPF.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část