CÍL

Zajistit vhodnou proporci mezi primární funkcí v území, kterou je veletržní provoz, a rozvojovým potenciálem dosud převážně monofunkčního území.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území mimo částí na změnu ÚPmB vyznačených ve výkrese B04a, pro změnu ÚPmB a pro nový ÚPmB.

DOKUMENTACE