V této sekci se můžete seznámit s jednotlivými nově pořizovanými regulačními plány.

Regulační plány jsou již pořizovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a proto jejich platnost není omezena datem 31. 12. 2022.

PŘEHLED POŘIZOVANÝCH RP: