Projekt Územní studie na veřejná prostranství je spolufinancován Evropskou unií

CÍL

Prověřit vybraná veřejná prostranství na území MČ Brno-Komín a navrhnout možnosti jejich úpravy s následným zajištěním jejich lepšího využití.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklady pro rozhodování v území a podklady pro možné zpracování investičních záměrů dle návrhu urbanistického řešení.

Územní studie veřejného prostranství MČ Brno-Komín, lokalita Svratecká

Územní studie veřejného prostranství MČ Brno-Komín, prostor mezi Vavřineckou a kostelem

Územní studie veřejného prostranství MČ Brno-Komín, lokalita před hřbitovem