CÍL

Definovat jednoznačnou koncepci budoucího rozvoje tohoto specifického území.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna, pro sledování dlouhodobé koncepce rozvoje rekreace, pro pořizovaný nový Územní plán města Brna a pro rozhodování v území v těch částech, které nevyžadují změnu ÚPmB.

DOKUMENTACE