CÍL

Územně prověřit a vytipovat náhradní plochy biocentra v jihovýchodní části města Brna nebo navrhnout úpravu stávající plochy biocentra.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

DOKUMENTACE