CÍL

Zpřesnit platný ÚPmB, posoudit a navrhnout další možnosti rozvoje a využití území, vyřešit infrastrukturu v území.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna.

DOKUMENTACE