CÍL

Prověřit varianty řešení povodí kmenové stoky E.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro zapracování do nového Územního plánu města Brna.

DOKUMENTACE


(vzhledem k velkému rozsahu dokumentace je pouze u některých textových a grafických částí proklik na soubor – zvýrazněno – červeně ve žlutém poli).