DŮVODY PRO ZRUŠENÍ

Územní plán zóny Kraví hora je v dnešní době již neaktuální, byl pořízen a vydán za rozdílných podmínek a požadavků na území, než jaké jsou kladeny na řešené území v současnosti.

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ

Zahájení procesu zrušení Územního plánu zóny Kraví hora bylo schváleno na Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 13. 12. 2022.


DOKUMENTACE

V případě potřeby se můžete seznámit s platným Územním plánem zóny Kraví hora zde .