DŮVODY PRO ZRUŠENÍ

Územní plán zóny Kraví hora je v dnešní době již neaktuální, byl pořízen a vydán za rozdílných podmínek a požadavků na území, než jaké jsou kladeny na řešené území v současnosti.

V případě potřeby se můžete seznámit s platným Územním plánem zóny Kraví hora zde .