DŮVODY PRO ZRUŠENÍ

Územní plán zóny Kamechy (Bystrc IIa – Žebětín) je již neaktuální, nerespektuje současné požadavky pro moderní rozvoj a poskytovaný potenciál lokality. Byl pořízen a vydán za rozdílných podmínek a požadavků na území, než jaké jsou kladeny na řešené území v dnešní době.

V případě potřeby se můžete seznámit s platným Územním plánem zóny Kamechy (Bystrc IIa – Žebětín) zde .