DŮVODY PRO ZRUŠENÍ

Regulační plán Křenová-Masná-trať ČD je v současnosti již neaktuální, byl pořízen a vydán za rozdílných požadavků a podmínek na území, než jsou kladeny na řešené území v dnešní době. Nynější požadavky na rozvoj řešené lokality vyplývají z nově pořízené Územní studie Přestavbová zóna Špitálka a okolí.

V případě potřeby se můžete seznámit s platným Regulačním plánem Křenová – Masná – trať ČD zde .