DŮVODY PRO ZRUŠENÍ

Regulační plán Kaštanová ulice, Černovický hájek je v současnosti již neaktuální, byl pořízen a vydán za rozdílných podmínek a požadavků na území, než jsou kladeny na řešené území v dnešní  době. Je již zastaralý a neodpovídá potenciálnímu rozvoji řešené lokality. V jihozápadní části území je koncepce RP již z větší části naplněna formou realizované zástavby.

V případě potřeby se můžete seznámit s platným Regulačním plánem Kaštanová ulice, Černovický hájek zde .